Barns lika värdeEtt av Askens mål ur läroplanen 98 rev.10 är: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

”Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra”