FIMFIM, Falkenbergs Intresseförening för Montessoripedagogik.

 

För att kunna bedriva en stiftelse krävs enligt lag en huvudman och det är FIM. Medlemsavgiften till FIM är viktig för att kunna fortsätta vår verksamhet, då det är vår enda  intäkt. Det är FIM som betalar vår medlemsavgift till Svenska Montessoriförbundet.

 

Genom att betala in avgiften stödjer Ni inte bara verksamheten och har rösträtt på FIMs årsmöte utan får också Montessoritidningen (6 ggr/år) samt blir medlemmar i Svenska Montessoriförbundet.

Medlemsavgiften är endast 360kr per år och familj (omräknat blir det en månadskostnad på 30 kr). Vi hoppas att Ni har möjlighet att bidra till FIMs framtid! Även släkt och vänner som är engagerade i Era barn är självklart också välkomna att bli medlemmar i FIM! Plusgiro 121 27-7, ange barnets namn och förskola eller skriv stödmedlem.

 

 

Medlemsavg FIM 2017

 

FIMs styrelse består av

 

Ordförande   Anna-Lena Couture      073-68 75 023     annalena.couture@gmail.com

Ledamot        Johanna Jeppsson                                   jeppssonjohanna@hotmail.com

Ledamot        Jenny Bernandersson                              carlsson.jenny@hotmail.com

Ledamot        Jenny Rosengren                                     jenny.rosengren@arlafoods.com

Suppleant      Johanna Ripskog

Suppleant      Anna Öst                                                 annaosth79@hotmail.com

 

 

 


Förskolor

Pärlan

Skogstorp

Kastanjen

Centrum

Asken

Vessigebro