FIMFIM, Falkenbergs Intresseförening för Montessoripedagogik.

 

För att kunna bedriva en stiftelse krävs enligt lag en huvudman och det är FIM. Medlemsavgiften till FIM är viktig för att kunna fortsätta vår verksamhet, då det är vår enda  intäkt. Det är FIM som betalar vår medlemsavgift till Svenska Montessoriförbundet.

 

Genom att betala in avgiften stödjer Ni inte bara verksamheten och har rösträtt på FIMs årsmöte utan får också Montessoritidningen (6 ggr/år) samt blir medlemmar i Svenska Montessoriförbundet.

Medlemsavgiften är endast 360kr per år och familj (omräknat blir det en månadskostnad på 30 kr). Vi hoppas att Ni har möjlighet att bidra till FIMs framtid! Även släkt och vänner som är engagerade i Era barn är självklart också välkomna att bli medlemmar i FIM! Plusgiro 121 27-7, ange barnets namn och förskola eller skriv stödmedlem.

 

 

Medlemsavg FIM 2018

 

FIMs styrelse består av

 

Ordförande   Anna-Lena Couture      073-68 75 023     annalena.couture@gmail.com

Ledamot        Johanna Jeppsson                                    jeppssonjohanna@hotmail.com

Ledamot        Charlotta Histrand                                   c.histrand@outlook.com

Ledamot        Jenny Rosengren                                      rosengren.jenny@hotmail.com

Suppleant      Mariana Karlsson                                     Marianakarlsson@live.se

Suppleant      Elin Isaksson                                            elin.isaksson@hotmail.com

 

 

 


Förskolor

Pärlan

Skogstorp

Kastanjen

Centrum

Asken

Vessigebro