Montessoripedagogiken

Bra att veta om Montessoripedagogik

Vi vill att alla ska lyckas, stärka sin självkänsla och må bra.
Barn behöver utveckla en god självkänsla, kunna arbeta självständigt,
ta ansvar, vara kreativa och klara sig bra i samhället.
Dessa egenskaper betonas i montessoripedagogiken och
dess grundläggande principer.

Läs mer om Principerna för Montessoripedagogiken

Så här arbetar vi på Stiftelsen Falkenbergs montessoriskolor
 • Montessoripedagogiken utgår från varje barns behov, vare sig det gäller småbarn 1-3 år eller 3-6 år.
 • Barn kan välja.
 • Barn repeterar.
 • Barn kan koncentrera sig när något intresserar dem och de inte blir avbrutna.
 • Barn vill ha ordning och meningsfull sysselsättning.
 • Barn har inget behov av belöning eller bestraffning.
 • Barn har en inneboende kraft och lust att lära.
 • Barn är små individer som ska respekteras, de är kompetenta att veta när dem är hungriga, vill gå ut m.m.
 • Barn lär med hela kroppen och sina sinnen.
 • Rörelse är av stor betydelse för inlärning.
 • Handen är hjärnans redskap.
 • Förberedd miljö.
 • Barnen ansvarar för sin miljö tillsammans med pedagogerna.
 • Materialen är självrättande i syfte att stärka barnens självkänsla.
 • Varje barn får så mycket frihet som det klarar av, detta innebär att vi arbetar med likvärdighet inte likhet.
 • Frihet att röra sig, välja, tala, växa, i tid, att älska och bli älskad.
 • Frihet från tävlan, fara, press och tvång.
 • Med hjälp av detta utvecklas barnet till en god medmänniska med en god värdegrund, som visar hänsyn, respekt och empati.

För mer info om arbetet med småbarn resp. stora barn.
Se länk: Arbete med yngre barn och med storre barn

Montessoripedagogikens grundare

Montessoripedagogiken är uppkallad efter sin grundare Maria Montessori (1870-1952) som var Italiens första kvinnliga läkare och psykiatriker. Hennes kunskap om barns utveckling låg till grund för utvecklingen av pedagogiska metoder som sätter barnet i centrum. Maria Montessoris idéer var nya och annorlunda enligt hennes samtids syn på barn, men idag är hennes tankar väl accepterade och praktiserade även utanför Montessoripedagogiken. Montessoripedagogiken är inte bunden till någon religiös eller politisk uppfattning och är spridd i många av världens länder.

Den bärande tanken i Montessoripedagogiken att alla barn har en medfödd strävan efter självständighet och en vilja att lära. Om barnet möts med respekt och tilltro och får frihet och stimulans att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, kommer det att växa upp till en ansvarstagande individ med god självkänsla. Det här låter naturligtvis som en självklarhet men kräver en hel del verktyg för att kunna genomföras. I en Montessoriskola utgörs dessa verktyg av skolans miljö, pedagogiskt material och framförallt pedagogernas kunskaper om och attityder till barn.

Se länken nedan, tidigare publicerat material på vår hemsida.
Lite om montessoripedagogiken

SNÄCKAN

Skrea

PÄRLAN

Skogstorp

KASTANJEN

Centrum

ASKEN

Vessigebro