Pärlan

SKOGSTORP

Vår förskola ligger i ett villaområde mitt i Skogstorp. Vår verksamhet är uppdelad i tre olika grupper, Kornet (1-3 år), Pärlan nere (3-4 år) och Pärlan uppe (5-6 år). Vi har en stor, kuperad och härlig trädgård som inbjuder till lek och rörelse. Vår innemiljö är anpassad efter montessoripedagogiken och barnets behov.

Kärlek, respekt och tålamod präglar vårt sätt att arbeta. Varje barn är unikt och vi pedagoger stöttar och vägleder barnen för att de ska få en god självkänsla och bli rustade för framtiden.

Grupper:
Kornet (Små förskolebarn)
Pärlan och Pärlan Uppe (Äldre förskolebarn)

Tel:
Kornet: 0700-926 285
Pärlan: 0700-717 005

Adress:
Vallmovägen 29
311 33 Falkenberg

E-post:
parlan@montessorifalkenberg.se
kornet@montessorifalkenberg.se

SNÄCKAN

Skrea

PÄRLAN

Skogstorp

KASTANJEN

Centrum

ASKEN

Vessigebro

Barn lär med
hela kroppen
och sina sinnen.
Rörelse är av stor
betydelse för
inlärning