Noterat

SKOLMJÖLKSSTÖD

Våra förskolor deltar i EU:s skolprogram
med ekonomiskt bidrag till skolmjölk.

Skolmjölksstödet kan sökas av alla skolor, från förskola till gymnasium.
Syftet med detta EU-stöd är att ge fler elever möjlighet att dricka mjölk i skolan.