Asken

VESSIGEBRO

Vi ser alla olikheter som en tillgång, alla är lika värda. Vi vill skapa trygga, glada barn med en god självkänsla. Barn som tycker om sig själva.

I vårt arbete känner vi glädje och bemöter alla med en positiv känsla. Vi låter barnen styra vårt arbete och ser barnen som en tillgång. Vi är en stressmedveten förskola och medverkar i Lena Nyholms bok ”En stressmedveten förskola”. Vilket betyder att vi jobbar med att minimerat stressen för barnen, föräldrarna och oss själva.

Vår miljö är lugn, vacker, genomtänkt och tillåtande. Det finns möjligheter, inget rätt och fel. Sinnesstimulerande, finns alltid något att upptäcka och utforska.

Vi vill ge barnen en trygg och stabil grund, för att kunna stå emot dagens stressade samhälle. Tillit till sin egen förmåga och egenvärde. Att kunna glädjas åt andras framgång och var stolt över sin egen prestation.

Vi pedagoger ser och bemöter varje barn för den man är. Hela tiden göra förändringar i miljön som stimulerar till fortsatt lärande och utveckling. Vårt förhållningssätt till varandra och att vara förebilder är viktigt. Finnas tillhands för föräldrarnas tankar och funderingar kring barnen.

” Det är lättare att bygga starka barn än laga trasiga vuxna” (Frederick  Douglass)

 

Grupper:
Fröet (Yngre förskolebarn)
Asken (Äldre förskolebarn)

Fröet: 0720-133 023
Asken: 0700-926 283

Adress:
Ätranstigen 1
311 64 Vessigebro

E-post:
froet@montessorifalkenberg.se
asken@montessorifalkenberg.se

SNÄCKAN

Skrea

PÄRLAN

Skogstorp

KASTANJEN

Centrum

ASKEN

Vessigebro

Barn lär med
hela kroppen
och sina sinnen.
Rörelse är av stor
betydelse för
inlärning