Vår verksamhet

BARNET I CENTRUM

Vid våra fyra förskolor i Falkenbergs kommun arbetar våra duktiga och engagerade pedagoger enligt Montessoripedagogiken. Miljön är utformad för att ta tillvara och stimulera varje barns naturliga nyfikenhet och pedagogerna är barnens guider när de utforskar världen.

Varje barn ses som en unik individ med individuella behov och en medfödd strävan till självständighet. Genom Montessoripedagogiken lär sig barnen att förvärva sin egen kunskap och får utmärkta möjligheter att växa upp till trygga, ansvarstagande individer med god självkänsla.

På varje förskola är merparten av våra pedagoger Montessoriutbildade barnskötare eller förskollärare. Varje barn har en individuell utvecklingsplan som utarbetas i samarbete mellan barnets föräldrar och dess ansvarspedagog.

Allt arbete utgår ifrån ett förhållningssätt som präglas av Montessoripedagogikens grunder och en fråga vi alltid ställer oss är ”Vad är bäst för barnet?”

Vi vuxna är barnens förebilder och därför är det viktigt att vi delar samma grundläggande värderingar.

SNÄCKAN

Skrea

PÄRLAN

Skogstorp

KASTANJEN

Centrum

ASKEN

Vessigebro

Barn lär med
hela kroppen
och sina sinnen.
Rörelse är av stor
betydelse för
inlärning