Praktisk information

Vill du anmäla ditt barn till förskolan

Om du vill ställa ditt barn i kö på någon av våra förskolor så kan du ladda ner en anmälningsblankett som finns under fliken Blanketter som du skickar ifylld till sofi@montessorifalkenberg.se eller till vår postadress Vallmovägen 29, 311 33 FBG.

Köhantering vid inkommen anmälan.
Anmälan kommer in, datum stämplas på blanketten för att inregistreras i vårt kösystem på datorn, efter ankomstdatum och val av förskola.(Placering blir sist i kön).
Bekräftelsemail på mottagen anmälan skickas till vårdnadshavarna.

Vid antagning av barnomsorgsplats använder vi nedanstående kriterier.

  1. Syskonförtur. Vid flera syskon i kö går vi på anmälningsdatum i kön.
  2. Anmälningsdatum till kön.

Inskolning

Inskolningen ser lite olika ut, beroende på en rad faktorer. Det är viktigt att du som vårdnadshavare har gott om tid för inskolningen och avsätter hela din tid till detta.  Vi har inskolning i två veckor och den tredje veckan lämnas barnet kortare tider. En bra inskolning gör att barnet blir tryggt med sina nya pedagoger samt den nya miljön. Vi tillämpar samma regler som kommunen med en avgiftsfri inskolningsvecka. Ni erbjuds plats för ert barn från och med första inskolningsdagen, vilket gör att ni som regel kan börja arbeta tidigast två veckor därefter.

Öppettider

Våra generella öppettider är måndag – fredag kl 06.30 – kl 18.30.

Schema

Ditt barns schema utgår från dina arbets- eller studietider samt restid till och från. Dessutom ingår tid för hämtning och lämning i barnets schematid.

De barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldraledig med ett yngre syskon har rätt till max 15 timmar förskolevistelse per vecka. Dessutom har barn i åldrarna 3-6 år rätt till 15 timmar avgiftsfri förskolevistelse i veckan. För dessa barn förlägger vi lämpliga schematider så att barnets förskolevistelse blir så bra som möjligt.

Måltider

Det är viktigt att barnen får vara ostörda vid måltiderna och att du som förälder om möjligt undviker att lämna och hämta då. Frukost och mellanmål tillagas på förskolan och luncherna levereras från Matverket.

Avgifter

Vi tillämpar samma förskoleavgifter som kommunen med maxtaxa. Avgiften för förskola är som ett slags abonnemang på tolv månader. Detta innebär att du betalar även om barnet inte är närvarande. Underlaget för avgiften baseras på barnets vistelsetid i förskolan samt föräldrarnas inkomster och detta fylls i på en blankett som du kan ladda ner under rubriken Blanketter. Där hittar du även ett dokument med aktuella avgifter.

Unikum

Unikum är vårt digitala dokumentationsverktyg. Läs mer om hur du loggar in och använder Unikum. Information om unikum

Lovdagsplacering

De 3-5-åringar som har 15-timmars placering och är i behov av placering på lov kan ansöka om plats på förskolan på loven. Ansökan om lovplacering görs så snart du vet att du har behov av det och betalas i förskott. Ansökan fylls i på blanketten Lovdagsomsorg som du kan ladda ner under rubriken Blanketter.

Vad ditt barn behöver på förskolan

Vi vill att ditt barn har följande med sig till förskolan:

  • En väska med ombyteskläder
  • Gummistövlar och regnställ som får hänga kvar på förskolan
  • En extra overall och extra vantar att byta med under den kalla årstiden
  • Blöjbarn skall även ha med sig blöjor i en förpackning som är märkt med barnets namn. Tänk på att märka alla kläder och stövlar med barnets namn. Skicka inte med barnet leksaker till förskolan. Om barnet har napp eller snuttefilt vill vi att ni lämnar dessa i barnets väska när ni kommer på morgonen. Då är det lätt för oss att hitta dem när den behövs.

Åldersgrupper

För att på bästa sätt tillgodose varje barns behov finns på varje förskola två barngrupper: en för yngre förskolebarn och en för äldre förskolebarn. Den yngre gruppen har färre barn (ca 12 ) och högre personaltäthet än i den större barngruppen. Miljön i den yngre barngruppen ser också lite annorlunda ut och här ligger tonvikten på barnets motoriska och sensoriska utveckling.

I den äldre barngruppen finns det fler barn (ca 20) eftersom dessa barn har uppnått en högre grad av självständighet och socialisering. Här fortsätter barnen att arbeta med det sensoriska och praktiska materialet men introduceras även i arbetet med matematik, språk och kultur. Övergången mellan den yngre och den äldre gruppen sker successivt när barnet är moget för det och är inte bunden till barnets ålder.

Barngrupperna vistas vanligtvis utomhus flera timmar om dagen antingen i trädgården vid förskolan eller på kortare utflykter i förskolans närområde. De äldre barnen besöker även biblioteket och gör spännande studiebesök hos t.ex. brandkåren.

Föräldrautbildningar

Vi anordnar vid tillfälle kortare utbildningar för föräldrarna inom vår verksamhet. Syftet med dessa utbildningar är att alla föräldrar dels skall få en möjlighet att fördjupa sin kunskap om Montessoripedagogiken, dels få tillfälle att diskutera specifika frågor kring barns utveckling och inlärning med erfarna pedagoger och andra föräldrar som har barn i samma ålder.

SectionIndividuell utvecklingsplan och utvecklingssamtal

Eftersom Montessoripedagogiken utgår från det enskilda barnet arbetar vi med individuella utvecklingsplaner för varje barn. Dessa utvecklingsplaner ligger till grund för det dagliga arbetet i förskolan och består av tre delar: personlig utveckling, kunskap och social kompetens. Minst en gång per termin har barnets föräldrar och ansvarspedagog ett utvecklingssamtal där man i lugn och ro pratar om barnets utveckling och sätter upp mål för den kommande tiden. Dessa mål kan handla om allt från att lära sig att klä på sig själv till att bekanta sig med matematik. Målen utgår alltid från barnet och är mål att sträva mot.

Blanketter

Här kan ni ladda ner blanketter. Blanketterna är i PDF-format. För att kunna få upp blanketterna så krävs det att ni har Acrobat Reader installerat i datorn. Klicka här för att hämta Adobe Reader.

Din personliga integritet är viktig för oss. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.

SNÄCKAN

Skrea

PÄRLAN

Skogstorp

KASTANJEN

Centrum

ASKEN

Vessigebro

Barn lär med
hela kroppen
och sina sinnen.
Rörelse är av stor
betydelse för
inlärning