Kastanjen

CENTRUM

Vår Montessori förskola ligger centralt i Falkenberg där vi arbetar utifrån Maria Montessoris pedagogik.

I vårt dagliga arbete utgår vi från varje barn och deras behov. Vi strävar efter att få trygga, harmoniska och nyfikna barn som visar varandra respekt och genom detta utvecklar en god självkänsla.

För oss är det viktigt att möta varje barn med glädje och närhet. Samt erbjuda en stimulerande och utvecklande inom- och utomhusmiljö.

Grupper:
Lilla kastanjen (Yngre förskolebarn)
Stora kastanjen (äldre förskolebarn)

Lilla: 0720-097 804
Stora: 0700-926 284

Adress:
Smidesvägen 8
311 36 Falkenberg

E-post:
lilla.kastanjen@montessorifalkenberg.se
stora.kastanjen@montessorifalkenberg.se

SNÄCKAN

Skrea

PÄRLAN

Skogstorp

KASTANJEN

Centrum

ASKEN

Vessigebro

Barn lär med
hela kroppen
och sina sinnen.
Rörelse är av stor
betydelse för
inlärning