Noterat

PLANERINGSDAGAR

Till föräldrar med barn inom Stiftelsen Falkenbergs Montessoriskolor.

Barn och utbildningsnämnden har beslutat att varje förskola har rätt till tre planeringsdagar per termin, då man kan stänga ordinarie verksamhet. Det är för att pedagogerna ska kunna utveckla undervisningen och bedriva systematiskt kvalitetsarbete.

Planeringsdagar 
våren 2021                                    

Torsdagen den 7/1 Planeringsdag

Fredagen den 8/1 Planeringsdag

 

Tisdagen den 15/6 Utvärderingsdag