Noterat

PLANERINGSDAGAR

Till föräldrar med barn inom Stiftelsen Falkenbergs Montessoriskolor.

Barn och utbildningsnämnden har beslutat att varje förskola har rätt till tre planeringsdagar per termin, då man kan stänga ordinarie verksamhet. Det är för att pedagogerna ska kunna utveckla undervisningen och bedriva systematiskt kvalitetsarbete.

Planeringsdagar 2022

Måndagen den 15/8 Planeringsdag

Tisdagen den 16/8 Planeringsdag

Onsdagen den 28/9 Planeringsdag

Planeringsdagar 2023

Måndagen den 9/1 Planeringsdag

Onsdagen den 22/3 Planeringsdag

Fredagen 16/6 Planeringsdag