Noterat

PLANERINGSDAGAR

Till föräldrar med barn inom Stiftelsen Falkenbergs Montessoriskolor.

Barn och utbildningsnämnden har beslutat att varje förskola har rätt till tre planeringsdagar per termin, då man kan stänga ordinarie verksamhet. Det är för att pedagogerna ska kunna utveckla undervisningen och bedriva systematiskt kvalitetsarbete.

Planeringsdagar 2024

Måndag/Tisdag den 8-9/1 Planeringsdag

Måndagen den 18/3 Planeringsdag

Måndag/Tisdag 12-13/8 Planeringsdag

Måndag 28/10 Planeringsdag

Planeringsdagar 2025

Tisdag 7/1 Planeringsdag

Måndagen den 10/3 Planeringsdag

Onsdag 28/5 Planeringsdag