Noterat

PLANERINGSDAGAR

Till föräldrar med barn inom Stiftelsen Falkenbergs Montessoriskolor.

Barn och utbildningsnämnden har beslutat att varje förskola har rätt till tre planeringsdagar per termin, då man kan stänga ordinarie verksamhet. Det är för att pedagogerna ska kunna utveckla undervisningen och bedriva systematiskt kvalitetsarbete.

Planeringsdagar 2021

Torsdagen den 21/10 Planeringsdag

Planeringsdagar 2022

 

Måndagen den 10/1 Planeringsdag

Tisdagen den 11/1 Planeringsdag

Onsdagen 25/5 Planeringsdag