Information om stängningsdagar

Information om stängningsdagar

Inlagd 31 augusti 2017


Under hösttermin 2017 är måndagen den 30 oktober Planeringsdag.

Under vårterminen 2018 är måndagen och tisdagen den 8 och 9 januari Planeringsdagar samt måndagen den 18 juni som är stängd för utvärdering.

Barn och utbildningsnämnden har beslutat att varje förskola har rätt till tre planeringsdagar per termin, då man kan stänga ordinarie verksamhet  för att pedagogerna ska kunna utveckla undervisningen och bedriva systematiskt kvalitetsarbete.

 

Hoppas ni lyckas lösa barnomsorgen på annat sätt dessa dagar, om inte eller om ni har frågor, kontakta Förskolechef Sofi Samuelsson. 0346-492 31.