Asken i VessigebroFörskolan arbetar i den dagliga verksamheten bland annat med aktiviteter som ger barnen kunskap om att värna vår natur och sitt välbefinnande. Barnen är mycket utomhus. Vi arbetar för att vara en stressmedveten förskola och medverkar i boken ”Nedstressad förskola” av Lena Nyholm som är en bra bok med mycket tips i. Detta innebär att pedagoger, föräldrar och barn ges verktyg för att skapa en lugn och harmonisk miljö. Tillsammans med barnen använder vi oss bland annat av barnqi-gong, barnyoga, massage, meditation, stilla vråer och mycket rörelse. Allt med utgångpunkt i Montessoripedagogiken.

 

Grupper:

 

Fröet (Yngre förskolebarn)

Asken (Äldre förskolebarn)


Tel: 0346 - 251 25, Fröet 0720-133 023, Asken 0700-926 283

Adress:
Ätranstigen 1
311 64 Vessigebro

E-post:
froet@montessorifalkenberg.se
asken@montessorifalkenberg.se


Förskolor

Pärlan

Skogstorp

Kastanjen

Centrum

Asken

Vessigebro