Noterat

PLANERINGSDAGAR

Till föräldrar med barn inom Stiftelsen Falkenbergs Montessoriskolor.

Barn och utbildningsnämnden har beslutat att varje förskola har rätt till tre planeringsdagar per termin, då man kan stänga ordinarie verksamhet. Det är för att pedagogerna ska kunna utveckla undervisningen och bedriva systematiskt kvalitetsarbete.

Planeringsdagar under våren 2020

Planeringsdag tisdagen 7/1 och onsdagen den 8/1 – 2020

Måndagen den 15/6 – 2020 Utvärderingsdag