Noterat

PLANERINGSDAGAR

Till föräldrar med barn inom Stiftelsen Falkenbergs Montessoriskolor.

Barn och utbildningsnämnden har beslutat att varje förskola har rätt till tre planeringsdagar per termin, då man kan stänga ordinarie verksamhet. Det är för att pedagogerna ska kunna utveckla undervisningen och bedriva systematiskt kvalitetsarbete.

Planeringsdagar under Hösten 2018

Onsdagen den 31/10 Planeringsdag

Planeringsdagar under Våren 2019

Måndagen den 7/1 Planeringsdag

Tisdagen den 8/1 Planeringsdag

Måndagen den 17/6 Utvärderingsdag