Hjälp mig
att hjälpa
mig själv!

Vi driver idag fyra förskolor

I FALKENBERGS KOMMUN

SNÄCKAN

Skrea

PÄRLAN

Skogstorp

KASTANJEN

Centrum

ASKEN

Vessigebro

Det viktigaste

I VÅR VERKSAMHET

Hög kvalitet

Driva kvalitativt höga förskolor där Montessoripedagogiken står i fokus.

Startades av föräldrar

År 1984 startades Stiftelsen Falkenbergs Montessoriskolor och Falkenbergs Intresseförening för Montessoripedagogik (FIM) av föräldrar.

Inget vinstsyfte

Vår verksamhet drivs utan vinstsyfte av föräldrar som har barn i verksamheten

Välkommen att sätta ditt barn i kö hos oss!

Barn lär med
hela kroppen
och sina sinnen.
Rörelse är av stor
betydelse för
inlärning